Zon Jongen Meisje

De ouders van onze school

Opvoeden van kinderen is een gezamenlijke verantwoording van ouders en team. Betrokkenheid van ouders bij de school is belangrijk om de opvoeding op elkaar af te stemmen. Uitwisseling van informatie over uw kind zorgt voor een goede aansluiting van de thuissituatie bij het schoolprogramma.

We geven op verschillende manieren informatie over de schoolactiviteiten:

  • in de wekelijkse Brief van de Week brengen we u op de hoogte van de laatste gebeurtenissen op school, de agenda en de plannen. De Brief van de Week wordt elke donderdag verspreid via Ouderportaal;

  • onze schoolgids geeft een uitgebreid beeld van de inhoud van ons onderwijs;

  • in het begin van het schooljaar wordt een algemene ouderavond georganiseerd, waarop u over actuele schoolthema's wordt geïnformeerd. Deze ouderavond wordt samen met de medezeggenschapsraad en de ouderkring georganiseerd;

  • in de jaarlijkse stamgroepavond krijgt u informatie over een schooldag van uw kind.

We hebben veel activiteiten waarbij we uw betrokkenheid en hulp waarderen. U kunt uw hulp op verschillende manieren geven.

Hulp van de ouders

Vanuit de Ouderkring is een aantal commissies actief, waarin ouders de mogelijkheid hebben om hun steentje bij te dragen aan de diverse activiteiten. De Ouderkring gebruikt een enquête, waarop ouders hun voorkeur kunnen invullen voor bepaalde activiteiten. Via de  stamgroepouders kan het team ook om ouderhulp vragen bij verschillende activiteiten, zoals: excursies, handvaardigheid, voorbereiding en uitvoering van wereldoriëntatie.

Hier vindt u een opsomming van een enkele commissies:

Kampouders

Het jaarlijkse schoolkamp wordt met hulp van de kampouders en kookouders georganiseerd. De ouders bieden hulp bij de voorbereiding en uitvoering van het jaarlijks schoolkamp en verzorgt de financiën.

Feestcommissie

De feestcommissie assisteert in overleg met het team bij feesten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, e.d.

Buitencommissie

Sinds 2005 heeft de buitencommissie de verbouwing van de speelplaats georganiseerd. In samenwerking met veel ouders is het tegelplein omgebouwd tot een uitdagend speel-, kruip-, graaf- en onderzoeksplek. De commissie onderhoudt samen met kinderen de schooltuintjes en de speelvoorzieningen op de speelplaats.

Documentatiecommissie

Ouders helpen bij het verzorgen van het documentatiecentrum. Het documentatiecentrum wordt gebruikt door kinderen in de midden- en bovenbouw.

Commissie nieuwe ouders

Deze commissie heeft als taak de nieuwe ouders wegwijs te maken op onze school. De commissie introduceert de activiteiten van de school bij de nieuwe ouders.

Preventiegroep-luizen

Om te voorkomen dat luizen een plaag kunnen worden op school, is er een groep ouders die zorgt voor preventieve maatregelen ter bestrijding van hoofdluis. Kinderen worden na elke vakantie gecontroleerd op hoofdluis. Informatie over hoofdluis ontvangt u via de leerkracht van uw kind.