Zon Jongen Meisje

Wereldoriëntatie op de Molenwijkschool


Op een Jenaplanschool is wereldoriëntatie het belangrijkste vormingsgebied.
Kinderen leren om te gaan met de natuur om hen heen, de mensen, dichtbij en verder weg, en met vragen rond de zin van het leven en de wereld.
Dat doen we door vaak de school uit te gaan en omgekeerd, de wereld in de school te halen (mensen en dingen).
Door te luisteren naar verhalen, door zelf waar te nemen en te experimenteren, zelf vragen te stellen en op zoek te gaan naar antwoorden in een documentatiecentrum of op internet en bij mensen met kennis en ervaring.
Kortom, de kinderen zijn ontdekkend en onderzoekend bezig, vaak in de vorm van projecten. Zodoende wordt de wereld steeds groter en ruimer en leert het kind zelf een mening te vormen.

Voor het gehele leerplan van elke Jenaplanschool geldt dat het voldoet aan wat de wet eist. De eisen zijn omschreven in de zgn. kerndoelen (http://tule.slo.nl).

Om wereldorientatie op onze Jenaplanschool Molenwijk  meer inhoud en diepgang te geven werken we met een doorgaande lijn voor de inhoud van ons wereldoriëntatieaanbod.
Daarnaast zijn de vaardigheden die hierbij aangeleerd worden van grote toegevoegde waarde (zie ook: De jenaplanessenties). Met deze vaardigheden zijn onze kinderen beter voorbereid om hun weg te vinden in de snel ontwikkelende maatschappij. Klaar voor de toekomst!