Zon Jongen Meisje

Humankind

Humankind

Sinds 2019 is Humankind onze opvangpartner. Zij verzorgen momenteel VSO, BSO en TSO. Samen bouwen we aan een kindcentrum. Vanaf januari 2023 is er ook een kinderdagverblijf gevestigd (0-4 jaar). Samen groeien we naar een nieuw kindcentrum. Hieronder vind u meer inhoudelijke informatie over de verschillende onderdelen van opvang.

Kinderdagverblijf (KDV)

Groeien kan een kind overal, maar echt tot bloei komen? Daar is meer voor nodig. Andere kinderen, voldoende ruimte -letterlijk en figuurlijk- én professionals die je kind werkelijk zien en begrijpen.  
 
Van groei naar bloei 
Wij geloven in optimale groei en bloei van ieder kind. Onze pedagogisch professionals dagen kinderen uit om zelf te proberen, zelf te doen. Ze stimuleren hun zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Zodat kinderen zélf ontdekken wat ze kunnen en wat hun talenten zijn. Dat geeft ze zelfvertrouwen. Bij ons kan en mag veel. Binnen de grenzen van veiligheid. Een kind dat zelf mag ervaren, ontdekken, beslissen en fouten maken, blijft je verbazen! Als vandaag wél kan, wat gisteren nog niet lukte. 
Sinds januari 2023 hebben we ook Kinderopvang 0-4 jaar binnen Jenaplanschool Molenwijk. Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met het regiokantoor van Humankind: regiomiddenbrabant@humankind.nl of Tel. 073-711 94 00

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang is voor kinderen vrije tijd. Tijd om even heerlijk bij te komen van een lange schooldag. Maar ook tijd om nieuwe dingen te ontdekken. Leren koken, sporten,  ontdekken welke talenten je als kind allemaal hebt. 
Bij ons mag een kind zijn wie hij of zij is. Uitgelaten of juist rustiger. Vrolijk en soms ook verdrietig of boos. Onze BSO is een veilige plek vol afleiding. Met de mogelijkheid om even helemaal weer tot jezelf te komen. Het is jouw vrije tijd en dan wil je als kind toch zelf bepalen wat je doet? In de buitenschoolse opvang maak je vrienden en leer je samenwerken met de anderen in de groep. 
Voor de jongste kinderen is de schooldag vermoeiend. Juist voor hen maken we de BSO huiselijk en letten we erop dat ze kunnen bijtanken. Ze komen in een vaste groep, spelen in ruimtes die al gauw vertrouwd voelen en kunnen terecht bij de vaste pedagogisch medewerkers. 
BSO De Wentelwiek kent 2 basisgroepen:  

 • De Schildpadden voor kinderen van 4 t/m 6,5 - 7 jaar   

 • De Haaien voor kinderen van 6,5 - 7 t/m 12 jaar.  

 
Voor meer informatie kijk op onze website www.humankind.nl

Overblijven (TSO)

De coördinatie van het overblijven (TSO) wordt uitgevoerd door Humankind. Voor de TSO administratie werken we nauw samen met een extern administratiekantoor, Murlen Dienstverlening. Zij hebben ruim 18 jaar ervaring met TSO registratie en administratie.
Murlen dienstverlening werkt voor de TSO administratiesysteem met een internet portaal, iDEALnet.nl
 
Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Na registratie in iDEALnet ontvangt u een e-mail met uw gebruikersnaam en wachtwoord zodat u kunt inloggen op uw persoonlijke ouderpagina.

 • Aan- en afmelden voor de TSO regelt u zelf op uw eigen ouderpagina. Hier ziet u ook wanneer uw kind(eren) is(zijn) geregistreerd voor de TSO. iDEALnet stuurt u zelfs een mail als bevestiging van een aanmelding en afmelding.

 • De kosten voor de TSO kunnen uitsluitend worden betaald via uw eigen ouderpagina in iDEALnet. Let op, het rekeningnummer zal dus veranderen! Het is de bedoeling dat u vooraf saldo inkoopt en zorg draagt dat er voldoende saldo op uw overzicht staat voor het overblijven. Uw actuele saldostand kunt u nu zelf online volgen.

 • Het is niet mogelijk om via school de overblijf te regelen of contant te betalen.

 • Bij het tijdig afmelden van vaste overblijfdagen worden geen kosten in rekening gebracht.

 • Murlen wordt uw contactpersoon voor de TSO financiën en voor het aan- of afmelden van uw kind voor de TSO.

 • Het overblijftarief wordt € 1,75 per kind per keer ongeacht of u vaste dag(en) kiest of flexibel wilt overblijven.

 
Wie zorgt er voor mijn kind?

 • Het streven is om zoveel mogelijk met de huidige vrijwilligers samen met een coördinator zorg te dragen voor uw kind(eren) tijdens de TSO.

 • De vrijwilligers en coördinator blijven uw eerste aanspreekpunt over de TSO.

 
Wat wordt er van u verwacht?

 • Indien uw kind voor het eerst gebruik gaat maken van het overblijven (TSO) volgend schooljaar, dan kunt u via Murlen dienstverlening een  aanvraagformulier ontvangen. Na verwerking van de gegevens door Murlen, ontvangt u een 2-tal mails via iDEALnet en krijgt u na eenmalige registratie inloggegevens toegestuurd per mail.

 • Ook indien u het afgelopen schooljaar al gebruik heeft gemaakt van de TSO willen wij vriendelijk vragen om bijgaand aanvraagformulier ingevuld te retourneren naar ria@ideaalnet.org. Omdat er recent een nieuwe Europese privacy wetgeving van kracht is (bekend als AVG/GDPR) moeten we deze werkwijze volgen.

 • Aan- en afmelden graag op uw eigen ouderpagina in iDEALnet, liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk op de dag zelf tot 10.00 uur! In noodgevallen kan er nog aan- of afgemeld worden tot 11.30 uur door contact op te nemen met Murlen, 085-2734900.

 • Mocht u andere vragen hebben over iDEALnet of de TSO administratie dan kunt u altijd contact opnemen met Murlen, 085-2734900 of kijken op de website van Murlen dienstverlening www.murlendienstverlening.com


 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet, namens teams Humankind en Molenwijk,
 
Janet van Kempen
Locatiemanager regio Midden- Brabant
Stichting kinderopvang Humankind
 
Monique van de Ven
Directeur Jenaplanschool Molenwijk

TSO Formulier