Zon Jongen Meisje

Informatie

Wij zijn een school die het onderwijs vormgeeft door middel van het Jenaplanconcept.
Met alle verschillen in karakter en capaciteiten zoeken we voor ieder kind een passende werkwijze om tot ontplooiing te komen, individueel en in samenhang met de ander.
We werken in 3-jarige stamgroepen, waarin we een klimaat creëren om van en met elkaar te kunnen leren. Naast vakken als lezen en rekenen is wereldoriëntatie het hart van ons onderwijs. De wereld is ons klaslokaal. Buiten halen we binnen, binnen leren we voor buiten.
Onze stamgroepleiders geven met enthousiasme vorm aan dit onderwijs en begeleiden  kinderen bij dit proces. Wij zijn trots dat we de kinderen mogen begeleiden in hun groei naar volwassenheid. We zoeken naar mogelijkheden om hen zo optimaal en breed mogelijk te laten ontwikkelen op leergebied, maar juist ook in hun "mens"-zijn. En dat doen we met passie én heel graag samen met ouders!

Hier vindt u de algemene informatie over onze school.