Zon Jongen Meisje

NME

Onze school op een nieuwe plek - 2005

Begin 2005 is onze school aan het Ronduutje naar de Achterberghstraat verhuisd. Fijn, omdat we een groter schoolgebouw kregen, maar jammer omdat we ons ruime, groene speelplein aan het Ronduutje moesten missen. In plaats daarvan kregen we een saaie, lege tegelvlakte. 

Al snel kregen we het idee om het kale tegelplein om te toveren in een leuke, avontuurlijke speelplek, met veel ruimte voor natuur en groen. Dat is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een groot project.

Voor en door kinderen

Op het schoolplein draait het om de kinderen. De kinderen hebben dan ook meegedacht over de inrichting van het schoolplein en de tuin. In het begin hebben ze tekeningen, plattegronden en maquettes gemaakt en was er een grote tentoonstelling. Vanuit iedere stamgroep was er een afgevaardigde die in de kindercommissie meepraatte over de plannen.

Nog steeds wordt er door de ouders en kinderen hard aan het schoolplein gewerkt: op de werkzaterdagen en ook onder schooltijd wordt er vaak aan het schoolplein en de tuin gewerkt. 
Van de opbrengsten van de Jantje Beton-actie hebben we in 2005 de klimmuur gekocht. De arena is betegeld door de kinderen (in de zomervakantie hebben kinderen daarvoor allerlei kleurrijke scherven verzameld) en onder leiding van kunstenares Dagmar de Kok zijn er prachtige muurschilderingen gemaakt. 
In 2006 heeft de kindercommissie midden op het schoolplein een hoogstam appelboom geplant.
En dit jaar hebben we een nieuw klimrek geplaatst, een bushalte gecreëerd  en wordt o.a. onze kleutertuin opnieuw ingericht.
Ook onze prachtige waterput werkt weer!

Werkzaterdagen

Ook de ouders en het team steken de handen flink uit de mouwen. Sinds het najaar van 2005 - toen we met de uitvoering van de plannen begonnen - zijn er zo'n 10 drukbezochte werkzaterdagen geweest. 

Eerst is de betegeling flink aangepakt en vervolgens is met de inrichting gestart. Een oude oude eik fungeert als klimobject, boomstammetjes zijn stoeltjes en evenwichtsobject geworden, er is een verdiepte arena die we kunnen gebruiken voor vieringen, de oude boomgaard is opgeknapt en er is een vlindertuin aangelegd met planten die hier van nature thuishoren - en nog veel meer. 

Tegenwoordig hebben we nog 2 werkzaterdagen om onze groene speelplaats te onderhouden en af en toe een nieuw object toe te voegen. Ons speelplein blijft steeds in ontwikkeling.

Klik hier voor een krantenartikel uit het brabants centrum.

Natuur en milieu op school

NME (Natuur- en Milieu Educatie).
Met dit project wil de Molenwijkschool extra aandacht besteden aan natuur en milieu. Dat past goed bij ons idee van praktijkgericht onderwijs. Kern is dat natuurervaring, het spelen in 'wilde landjes', het gebruik van ruwe materialen en de aanwezigheid van een afwisselende omgeving belangrijk zijn voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Bovendien zorgt de mogelijkheid om dicht bij huis de natuur te kunnen ervaren, te gebruiken en te onderhouden ervoor dat kinderen vertrouwd raken met de natuur, praktische kennis opdoen en zich meer verbonden gaan voelen met de natuur.

Voor de inrichting van het schoolplein betekent het dat we natuurlijke materialen gebruiken (een wilgenscherm als afscheiding bijvoorbeeld), inheemse plantensoorten gebruiken die aantrekkelijk zijn voor vogels, insecten en vlinders en dat we voor de kinderen verschillende 'natuurhoekjes' maken (vlindertuin, eigen tuintjes, fruit, water, ontdekhoek) waar ze de natuur op verschillende manieren kunnen ervaren. Ook proberen we zo veel mogelijk materialen te hergebruiken.