Zon Jongen Meisje

Inspectie

Wilt u het inspectierapport van de Molenwijk inzien kunt u dit op de site van de onderwijsinspectie kijken. Volg de link hieronder. U kunt dan de schoolnaam invullen en alle inspectierapporten inzien.

Het laatste rapport is geschreven in 2013. Inmiddels zijn de punten van aandacht aangepakt. Dit rapport is dus niet meer heel actueel. Er is geen actueel rapport beschikbaar aangezien de inspectie onze school sindsdien niet meer bezocht heeft. Onze resultaten en ingestuurde stukken geven op dit moment voldoende input voor inspectie om basistoezicht te handhaven.

https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/